Personal och styrelse

Personal

Föreståndare
Veterinär- och djurskyddsfrågor

Moa Larsson


Ekonomi

Sara Nilsson


Pensionatet

Anders Landén


Materialare 

Fredrik Krantz


Volontäransvarig 

Jessica Hagström


Lokalansvarig

​Lena Bonsér


Övrig personal

Malin Sandin
Jesper Kanto

Styrelse

Ordförande

Britt Wallén Nilheim


Vice ordförande

Jan-Erik Gustafsson


Kassör

Vakant


Sekreterare

Lena Gerling

Ledamöter

Kalle Westlund Källberg

Annette Hedman

Suppleanter

Inger Åström


Övriga funktionärer

Valberedning

Vakant


Revisor

Stefan Åberg


Revisorersättare

Vakant


Fotograf och hemsideansvarig

Jessica Hagström