Personal och styrelse

Personal

Föreståndare,
Veterinär- och djurskyddsfrågor

Moa Larsson


Ekonomi

Sara Nilsson


Pensionatet

Anders Landén


Materialare 

Fredrik Krantz


Volontäransvarig 

Jessica Hagström


Lokalansvarig

​Lena Bonsér


Övrig personal

Jesper Kanto

Malin Björling

Styrelse

Ordförande

Britt Wallén Nilheim


Vice ordförande

Vakant


Kassör

Kalle Westlund


Sekreterare

Lena Gerling


Ledamöter

Inger Åström
Frida Trångteg Öhman


Suppleanter

Jan-Erik Gustavsson


Övriga funktionärer

Valberedning

Robert Hillman


Revisor

Stefan Åberg


Revisorersättare

Vakant


Fotograf och hemsideansvarig

Jessica Hagström