Bli medlem

Som medlem i vår förening får du:
- Medlemskort
- Möjlighet att delta i medlemsmöten
- Rösträtt på årsmötet (du måste vara över 15 år)
 
 
Medlemskapet kostar 250kr/kalenderår.
Medlemsavgift betald efter den 1 oktober gäller även för nästkommande år.
 
För att bli medlem betalar du in medlemsavgiften till vårt plusgirokonto
(216951-4) och märker talongen med ”medlemsavgift”.
Du kan också betala via Swish (1230850149) och märk med "medlemsavgift".
 
Glöm inte att ange ditt namn, telefonnummer, adress, postnr och eventuell e-postadress.
Det går jättebra att skicka ett e-post till katthemmet med dessa uppgifter också.