Behöver du låna en kattfälla och/eller en chipläsare?

Vi har fällor och en chipläsare för utlåning. Vid utlåning gäller följande: Du kommer till katthemmet och skriver på ett papper. Vi tar en kopia på din legitimation. Du måste lämna en depositionsavgift. Den är på 500 kr och betalas KONTANT. Depositionsavgiften får du tillbaka när du återlämnat fällan/chipläsaren.