Personal och styrelse

Personal

Föreståndare,
Veterinär- och djurskyddsfrågor

Moa Larsson


Ekonomi

Sara Nilsson


Pensionatet

Anders Landén


Materialare 

Fredrik Krantz


Volontäransvarig 

Jessica Hagström


Lokalansvarig

​Lena Bonsér


Övrig personal

Jesper Kanto

Malin Björling

Niklas Norlén

Styrelse

Ordförande

Britt Wallén Nilheim


Vice ordförande

Kalle Westlund


Kassör

Kalle Westlund


Sekreterare

Lena Gerling


Ledamöter

Inger Åström

Jan-Erik Gustavsson


Suppleanter

Leif Verkhammar

Övriga funktionärer

Valberedning

Annette Hedman
Vakant


Revisor

Stefan Åberg


Revisorersättare

Vakant


Fotograf och hemsideansvarig

Jessica Hagström