Kontakt

Telefon Katthemmet:
026-51 93 00
Telefon Pensionatet:
072-721 93 00
Telefontider Pensionatet
vardagar: 09-17
helger och helgdagar: 10-14
Frågor och funderingar hänvisas till
info@geflekatthem.se