Kontakt

Telefon Katthemmet:
026-51 93 00

Telefontider Katthemmet:
Vardagar:
09.00-12.00
13.00-16.00 
17.00-19.00

Helger:
09.00-14.00
16.00-19.00

Telefon Pensionatet:
072-721 93 00
Telefontider Pensionatet
vardagar: 09-17
helger och helgdagar: 10-14
Frågor och funderingar hänvisas till
info@geflekatthem.se